Arla Foods amba ARINCO: Afgørelse om ingen godkendelsespligt samt ikke VVM-pligt

28-06-2013

Miljøstyrelsen har afgjort, at Arla Foods amba ARINCO kan foretage udvidelse af administrations- og laboratoriebygning samt etablere truckgang, uden at der skal gives særskilt miljøgodkendelse til anlægget.
Klage skal være modtaget senest den 26. juli 2013 inden kl. 16.00.

Afgørelse om ikke godkendelsespligt
Miljøstyrelsen har afgjort, at Arla Foods amba ARINCO kan foretage udvidelse af administrations.- og laboratoriebygning samt etablere truckgang, uden at der skal gives særskilt miljøgodkendelse til anlægget.

- læs afgørelse om ikke godkendelsespligt for Arla Foods amba ARINCO

Miljøstyrelsen har samtidig meddelt afgørelse om at udvidelse af administrations- og laboratoriebygning samt etablering af truckgang, ikke kræver udarbejdelse af en særlig vurdering af projektets virkninger på miljøet (VVM-redegørelse), da det ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet jf. bkg. nr. 1510 af 15/12 2010, § 3, stk. 2.

-afgørelse om ikke VVM-pligt for Arla Foods amba ARINCO

- anmeldelse, Arla Foods amba ARINCO/bilag A

Offentliggørelse
Miljøstyrelsens afgørelser offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen.
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.
Eventuel klage vedr. afgørelsen sendes til:

Miljøstyrelsen
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg

Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1270-00971 på klagen. Klagen skal være modtaget senest den 26. juli 2013 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr
Natur- og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk