ArdaghGroup Holmegaard – Indledning af revurdering af miljøgodkendelse

25-06-2013

Miljøstyrelsen tager miljøgodkendelserne af ArdaghGroup Holmegård A/S, op til en rutinemæssig revurdering. Ved revurderingen overføres, ændres eller slettes vilkår i miljøgodkendelserne, og der kan meddeles nye vilkår. Endvidere vil revurderingen føre til en opdatering af den miljøtekniske beskrivelse.

ArdaghGroup Holmegaard, Glasværksvej 56, Fensmark, 4684 Holmegård – Indledning af revurdering af miljøgodkendelse

Opstart af revurdering
Miljøstyrelsen tager miljøgodkendelserne af ArdaghGroup Holmegård A/S, op til en rutinemæssig revurdering. Ved revurderingen overføres, ændres eller slettes vilkår i miljøgodkendelserne, og der kan meddeles nye vilkår. Endvidere vil revurderingen føre til en opdatering af den miljøtekniske beskrivelse.

Enhver kan inden for 4 uger fra annonceringen anmode om at få tilsendt udkast til afgørelse, når dette foreligger.

Endvidere har enhver ret til at kommentere udkastet inden 2 uger fra modtagelsen.

Retten til at se sagens akter, sker med de begrænsninger, der fremgår af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Det gælder både i forhold til udkastet til afgørelse og eventuelt supplerende materiale.

Offentliggørelse
Miljøstyrelsens afgørelser offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .

Henvendelse om revurderingen
Kommentarer, spørgsmål og anmodninger om at se sagen eller at få tilsendt udkastet til afgørelse skal rettes til:

eller

Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K
Tlf. 72544000

Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1271-00209 på henvendelsen.

Henvendelsen om at få tilsendt udkast til afgørelse skal være modtaget senest den 26. juli 2013 inden kl. 16.00.