Andels-Kartoffelmelsfabrikken Sønderjylland: Afgørelse om ingen godkendelsespligt

11-06-2013

Miljøstyrelsen har afgjort, at Andels-Kartoffelmelsfabrikken Sønderjylland A.m.b.a, Tøndervej 3, 6520 Toftlund kan foretage flytning af de eksisterende pakkeanlæg og i stedet etablere et samlet pakkeri for bigbags, sække og poser for kartoffelmel samt etablere en ny udleveringssilo for kartoffelmel, uden at der skal gives særskilt miljøgodkendelse til ændringerne.
Klage skal være modtaget senest den 9. juli 2013 inden kl. 16.00.

Miljøstyrelsen har afgjort, at Andels-Kartoffelmelsfabrikken Sønderjylland A.m.b.a, Tøndervej 3, 6520 Toftlund kan foretage flytning af de eksisterende pakkeanlæg og i stedet etablere et samlet pakkeri for bigbags, sække og poser for kartoffelmel samt etablere en ny udleveringssilo for kartoffelmel, uden at der skal gives særskilt miljøgodkendelse til anlægget.

- læs afgørelse om ikke godkendelsespligt for Andels-Kartoffelmelsfabrikken Sønderjylland

Offentliggørelse
Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen.
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.
Eventuel klage vedr. afgørelsen sendes til:

Miljøstyrelsen
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg

Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1270-00960 på klagen.

Klagen skal være modtaget senest den 9. juli 2013 inden kl. 16.00.
Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr
Natur- og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .