AffaldsCenter Aarhus, det biomasse fyrede kraftvarmeværk: Udkast til miljøgodkendelse

26-06-2013

Miljøstyrelsen offentliggør udkast til miljøgodkendelse for etablering af et biomassefyret kraftvarmeværk i tilknytning til AffaldsCenter Aarhus.
Frist for bemærkninger og indsigelser: 28. august 2013

Miljøstyrelsen offentliggør udkast til miljøgodkendelse for etablering af et biomassefyret kraftvarmeværk i tilknytning til AffaldsCenter Aarhus. Samtidigt med offentliggørelsen af udkastet til miljøgodkendelse offentliggør Naturstyrelsen forslag til kommuneplantillæg og VVM-redegørelsen for projektet

Miljøstyrelsen opfordrer alle interesserede til at kommentere udkast til miljøgodkendelse.

- udkast til miljøgodkendelse for AffaldsCenter Aarhus

Frist for indsigelser og bemærkninger
Indsigelser og øvrige bemærkninger til udkastet til afgørelse kan sendes til Miljøstyrelsen frem til den 28. august 2013.

Indsigelser og bemærkninger skal være skriftlige og sendes til:

Miljøstyrelsen
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
Tlf.: 7254 4437
e-post:

Anfør venligst dit navn og adresse samt jr. nr.MST-1270-00665