Rockwool Ø. Doense – Ansøgning om miljøgodkendelse

22-07-2013

Rockwool A/S, Rockwoolvej 2, 9500 Hobro har søgt om miljøgodkendelse til udvidelse af produktionen, medforbrænding af affald samt etablering af et færdigvare lager.
Høringsfrist udløber den 21. august 2013 kl. 16.00

Ansøgning om miljøgodkendelse
Rockwool, Ø. Doense har søgt om miljøgodkendelse til udvidelse af produktionskapaciteten med 50%, ændring af typen af bindemiddel, etablering af lagerplads for færdigvarer samt anvendelse af alternative råvarer og brændsler herunder affald.
Enhver har ret til at se ansøgningsmaterialet og eventuelt at kommentere det. Ansøgningsmaterialet vil blive fremsendt pr. mail eller evt. som papirudgave, såfremt det måtte ønskes, så snart vi har modtaget anmodning derom. Kommentarer skal gives senest 2 uger, fra man har fået materialet. Man kan også bede om at få tilsendt udkastet til afgørelse, når det foreligger. Enhver har ret til at kommentere udkastet inden 2 uger, fra det er modtaget.
Retten til at se sagens akter, sker med de begrænsninger, der fremgår af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Det gælder både i forhold til udkastet til afgørelse og eventuelt supplerende materiale.

Offentliggørelse
Miljøstyrelsens afgørelser offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .

Henvendelse om ansøgningen
Kommentarer, spørgsmål og anmodninger om at se sagen eller at få tilsendt udkastet til afgørelse skal rettes til:

Miljøstyrelsen
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg

Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1270-00933 på henvendelsen.
Henvendelsen om at se ansøgningsmaterialet skal være modtaget senest den 21. august 2013 inden kl. 12.00.