Miljøstyrelsens Miljøtilsynsplan for 2013-2017

30-07-2013

Miljøstyrelsen offentliggør hermed Miljøstyrelsens Miljøtilsynsplan for 2013-2017

Miljøtilsynsbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 497af 15/05/13) stiller i § 3 krav om, at tilsynsmyndigheden udarbejder en 4-årig miljøtilsynsplan for tilsynet med virksomheder og husdyrbrug mv.

Læs miljøtilsynsplanen for de anlæg Miljøstyrelsen fører tilsyn med her:
Miljøstyrelsens Miljøtilsynsplan 2013-2017