Inter Terminals EOT: Påbud om at forøge tankgårdskapaciteten samt reduktion af maksimal udslipsmængde ved brud på rør langs pier og indløbskanal

12-07-2013

Miljøstyrelsen har givet Inter Terminals EOT, Varnæsvej 9. 6230 Aabenraa påbud om at forøge tankgårdskapaciteten samt reduktion af maksimal udslipsmængde ved brud på rør langs pier og indløbskanal.

Klage skal være modtaget senest den 8. august 2013 inden kl. 16.00.

Påbud
EOT påbydes at forøge tankgårdskapaciteten med henblik på at kunne rumme indholdet af største tank samt reduktion af maksimal udslipsmængde ved brud på rør langs pier og indløbskanal.

- læs påbud til EOT

Offentliggørelse
Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen.
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.
Eventuel klage vedr. afgørelsen sendes til:
Miljøstyrelsen
C.F: Tietgens Boulevard 40
5220 Odense SØ

Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1272-01228 på klagen.
Klagen skal være modtaget senest den 8. august 2013 inden kl. 16.00.
Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr
Natur – og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur – og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .