Høring af Miljøstyrelsens Miljøtilsynsplan for 2013-2017

01-07-2013

I en Miljøtilsynsplan skal tilsynsmyndigheden tilkendegive hvordan tilsynsindsatsen på virksomhedsområdet overordnet vil blive gennemført i den kommende 4-årige periode.

Miljøtilsynsbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr.497af15/05/13) stiller i §3 krav om, at tilsynsmyndigheden udarbejder en 4-årig miljøtilsynsplan for tilsynet med virksomheder og husdyrbrug mv.

Inden planen stilles til rådighed for offentligheden, skal offentligheden og kommunerne have mulighed for at kommentere udkastet til miljøtilsynsplan. Frist for at kommentere er  4 uger.

Læs fremsendelsesbrev og Udkast til Miljøtilsynsplan 2013-2017 her:

- fremsendelsesbrev
- udkast til Miljøtilsynsplan 2013-2017

Eventuelle bemærkninger skal sendes elektronisk til Miljøstyrelsen på og senest 29. juli 2013.