Foreningen Danske Olieberedskabslagre Miljøgodkendelse

15-07-2013

Miljøstyrelsen har givet Foreningen Danske Olieberedskabslagre miljøgodkendelse til inddragelse af FDOs tank T-8856 i den daglige drift for Shell-Raffinaderiet.
Klage skal være modtaget senest den 12. august 2013 inden kl. 16.00.

Miljøgodkendelse
Miljøstyrelsen har givet Foreningen Danske Olieberedskabslagre (FDO) miljøgodkendelse til inddragelse af FDOs tank T-8856 i den daglige drift for Shell-Raffinaderiet.

Projektet inkluderer installation af uafhængig niveaumåler, lukket drænsystem, prøveudtag, miksere samt et nyt eksport rør med tilhørende motoropererede ventiler og sikkerhedsventil mod termisk ekspansion.

Afgørelsen indgår som en del af miljøgodkendelsen for FDO J70.

læs miljøgodkendelse af ændret drift af FDO T-8856

Offentliggørelse
Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk . Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.