DONG Oil Pipe A/S: Påbud om undersøgelse af forurening med jernchlorid efter brud på tank

18-07-2013

Miljøstyrelsen har givet DONG Oil Pipe, Vejlbyvej 28, 7000 Fredericia påbud om undersøgelse af forurening med jernchlorid efter brud på tank. Klage skal være modtaget senest den 15.
august 2013 inden kl. 16.00

Påbud
Dong Oil Pipe påbydes undersøgelse af forurening med jernchlorid efter brud på tank V-9943X, den 8. juli 2013 på DONG Oil Pipe A/S’ Råolieterminal ved Fredericia.

- læs påbud til DONG Oil Pipe

Offentliggørelse
Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen.
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.
Eventuel klage vedr. afgørelsen sendes til:
Miljøstyrelsen
C.F: Tietgens Boulevard 40
5220 Odense SØ

Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1272-01393 på klagen.
Klagen skal være modtaget senest den 15. august 2013 inden kl. 16.00.
Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr
Natur – og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur – og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .