Dong Energy Thermal Power A/S, Asnæsværket: Afgørelse om ingen godkendelsespligt

09-07-2013

Miljøstyrelsen har afgjort, at Asnæsværket, Asnæsvej 16, 4400 Kalundborg kan anvende tørret spildevandsslam til forsøg i forgasningsanlæg, uden at der skal gives særskilt miljøgodkendelse til dette.
Klage skal være modtaget senest den 7. august inden kl. 16.00.

Afgørelse om ikke godkendelsespligt
Miljøstyrelsen har afgjort, at Asnæsværket, Asnæsvej 16, 4400 Kalundborg kan anvende tørret spildevandsslam til forsøg i forgasningsanlæg, uden at der skal gives særskilt miljøgodkendelse til dette.

- læs afgørelse om ikke godkendelsespligt for Asnæsværket
Offentliggørelse
Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen.
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.
Eventuel klage vedr. afgørelsen sendes til:

Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K


Anfør venligst dit navn og adresse samt j.nr. MST-1270-00858 på klagen.
Klagen skal være modtaget senest den 6. august 2013 inden kl. 16.00.
Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr
Natur- og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .