Bornholm Affaldsbehandling, kontrolleret losseplads – Indledning af revurdering af miljøgodkendelse

04-07-2013

Bornholms Affaldsbehandling, Almegårdsvej 8, 3700 Rønne, skal have revurderet sin miljøgodkendelse til affaldsdeponering på den kontrollerede losseplads .
Frist for henvendelse på baggrund af denne annonce er den 16. august 2013 kl. 16.00

Opstart af revurdering
Miljøstyrelsen tager miljøgodkendelsen af Bornholm Affaldsbehandling, kontrolleret losseplads, Almegårdsvej 8, 3700 Rønne, op til en rutinemæssig revurdering. Ved revurderingen overføres, ændres eller slettes vilkår i miljøgodkendelserne, og der kan meddeles nye vilkår. Endvidere kan revurderingen føre til en opdatering af den miljøtekniske beskrivelse.
Enhver kan inden for 6 uger fra annonceringen anmode om at få tilsendt udkast til afgørelse, når dette foreligger. Endvidere har enhver ret til at kommentere udkastet inden 2 uger fra modtagelsen.
Retten til at se sagens akter, sker med de begrænsninger, der fremgår af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Det gælder både i forhold til udkastet til afgørelse og eventuelt supplerende materiale.

Offentliggørelse
Miljøstyrelsens afgørelser offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .

Henvendelse om revurderingen
Kommentarer, spørgsmål og anmodninger om at se sagen eller at få tilsendt udkastet til afgørelse skal rettes til:

Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K

Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1271-00238 på henvendelsen.
Henvendelsen om at få tilsendt udkast til afgørelse skal være modtaget senest den 16. august 2013 inden kl. 16.00.