Affaldsregion Nord I/S: Påbud om ændring af egenkontrolprogram for Dybdal Deponi

10-07-2013

Miljøstyrelsen har givet Affaldsregion Nord I/S påbud om ændring af egenkontrolprogram for Dybdal Deponi.
Klage skal være modtaget senest den 7. august 2013 inden kl. 16.00.

Påbud
Affaldsregion Nord I/S påbydes ændring af egenkontrolprogram for Dybdal Deponi, herunder tilføjelse af vilkår om DAKOFA-alarmgrænser og ændring i vilkår for grundvandspejlinger.

- læs påbud til Affaldsregion Nord I/S
Offentliggørelse
Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen.
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.
Eventuel klage vedr. afgørelsen sendes til:
Miljøstyrelsen Virksomheder
C.F: Tietgens Boulevard 40
5220 Odense SØ

Anfør venligst dit navn og adresse samt j. nr.: MST-1272-00669 på klagen.
Klagen skal være modtaget senest den 7. august 2013 inden kl. 16.00.
Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.
Klagegebyr
Natur – og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur – og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .