Syntese A/S: Ansøgning om miljøgodkendelse

30-01-2013

Syntese A/S, Industriholmen 11-13, 2650 Hvidovre har søgt om miljøgodkendelse til opstilling af en ny tank til opbevaring af anilin/vand med mindre end 1 % anilin.
Frist for kommentarer: 27. februar 2013 kl. 16.00

Syntese A/S, Industriholmen 11-13, 2650 Hvidovre har søgt om miljøgodkendelse til opstilling af en ny tank til opbevaring af anilin/vand med mindre end 1 % anilin.  Formålet med tanken er at muliggøre bortskaffelse af denne affaldsfraktion til spildevandsrensning frem for forbrænding.

Det er muligt for enhver borger at se ansøgningsmaterialet og eventuelt at kommentere det. Kommentarer skal gives senest 2 uger, fra man har fået materialet. Man kan også bede om at få tilsendt udkastet til afgørelse, når det foreligger. Enhver har ret til at kommentere udkastet inden 2 uger, fra det er modtaget.

Kommentarer, spørgsmål og anmodninger om at se sagen eller at få tilsendt udkastet til afgørelse skal rettes til:
Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K

Alle henvendelser om den aktuelle ansøgning om miljøgodkendelse skal være modtaget senest den 27. februar 2013 kl. 16.00.

Retten til at se sagens akter, sker med de begrænsninger, der fremgår af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Det gælder både i forhold til udkastet til afgørelse og eventuelt supplerende materiale.