Pharmacosmos A/S: Revurdering af miljøgodkendelse samt godkendelse af produktionsudvidelse

04-01-2013

Miljøstyrelsen har revurderet miljøgodkendelsen for Pharmacosmos A/S, Rørvangsvej 30, 4300 Holbæk, samt meddelt godkendelse til ny produktion af DEAE-dextran
Klagefrist: 1. februar 2013 kl. 16.00

Miljøstyrelsen har revurderet miljøgodkendelsen for Pharmacosmos A/S, Rørvangsvej 30, 4300 Holbæk, samt meddelt godkendelse til ny produktion af DEAE-dextran

I forbindelse med revurderingen er den miljøtekniske beskrivelse af virksomhedens aktiviteter blevet opdateret. Miljøstyrelsen har desuden revideret vilkårene for miljøgodkendelsen, så de er tidssvarende.

- revurdering og godkendelse af produktionsudvidelse, Pharmacosmos A/S
Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen i øvrigt.

Man kan få afgørelsen tilsendt eller stille spørgsmål til afgørelsen ved at henvende sig til Miljøstyrelsen Virksomheder på telefon 72 54 40 00 eller på e-mail til

Klagevejledning:
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. Det fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100, hvem der er klageberettiget.

Klagen sendes til:
Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K
eller
hvor den skal være modtaget senest den 1. februar 2013 kl. 16.00.

Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold.
Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .