Nordisk Aluminat A/S: Ansøgning om miljøgodkendelse

10-01-2013

Nordisk Aluminat A/S Stejlhøj 16, 4400 Kalundborg har søgt om miljøgodkendelse til ændring af produktionen på virksomheden, således at der fremover også produceres kaliumformiat og magnesiumnitrat i det eksisterende produktionsanlæg.
Frist for bemærkninger: 1. februar 2013 kl. 16.00

Nordisk Aluminat A/S Stejlhøj 16, 4400 Kalundborg har søgt om miljøgodkendelse til ændring af produktionen på virksomheden, således at der fremover også produceres kaliumformiat og magnesiumnitrat i det eksisterende produktionsanlæg. Samtidig ophører produktionen af aluminiumsulfat.

Det er muligt for enhver borger at se ansøgningsmaterialet og eventuelt kommentere det. Kommentarer skal gives senest 2 uger, fra man har fået materialet. Man kan også bede om at få tilsendt udkastet til afgørelse, når det foreligger. Enhver har ret til at kommentere udkastet inden 2 uger, fra det er modtaget.

Kommentarer, spørgsmål og anmodninger om at se sagen eller at få tilsendt udkastet til afgørelse skal rettes til:
Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K
eller

Alle henvendelser om den aktuelle ansøgning om miljøgodkendelse skal være modtaget senest den 1. februar 2013 kl. 16.00.

Retten til at se sagens akter, sker med de begrænsninger, der fremgår af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Det gælder både i forhold til udkastet til afgørelse og eventuelt supplerende materiale.