Herning Varmforzinkning A/S: Ansøgning om miljøgodkendelse til zinkaskebrænding

25-01-2013

Herning Varmforzinkning har søgt om miljøgodkendelse til at etablere et anlæg til zinkaskebrænding på Sverigesvej 13, 7480 Vildbjerg.
Frist for kommentarer: 8. februar 2013 kl. 16.00

Herning Varmforzinkning har søgt om miljøgodkendelse til at etablere et anlæg til zinkaskebrænding på Sverigesvej 13, 7480 Vildbjerg.

Det er muligt for enhver borger at se ansøgningsmaterialet og eventuelt kommentere det. Kommentarer skal gives senest 2 uger, fra man har fået materialet. Man kan også bede om at få tilsendt udkastet til afgørelse, når det foreligger. Enhver har ret til at kommentere udkastet inden 2 uger, fra det er modtaget.

Kommentarer, spørgsmål og anmodninger om at se sagen eller at få tilsendt udkastet til afgørelse skal rettes til:
Miljøstyrelsen
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
Mail:
Tlf. 72 54 40 00

Alle henvendelser om den aktuelle ansøgning om miljøgodkendelse skal være modtaget senest den 8. februar 2013 kl. 16.00.

Retten til at se sagens akter, sker med de begrænsninger, der fremgår af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Det gælder både i forhold til udkastet til afgørelse og eventuelt supplerende materiale.