Danish Crown A/S, Herning: Ansøgning om miljøgodkendelse

09-01-2013

Danish Crown A/S, Herning har søgt om miljøgodkendelse til etablering af detailpakkeri med tilhørende ombygning af kølefaciliteter.
Frist for bemærkninger: 6. februar 2013 kl. 16.00

Danish Crown A/S, Danmarksgade 22, 7400 Herning har søgt om miljøgodkendelse til etablering af detailpakkeri med tilhørende ombygning af kølefaciliteter.

Det er muligt for enhver borger at se ansøgningsmaterialet og eventuelt at kommentere det. Kommentarer skal gives senest 2 uger, fra man har fået materialet. Man kan også bede om at få tilsendt udkastet til afgørelse, når det foreligger. Enhver har ret til at kommentere udkastet inden 2 uger, fra det er modtaget.

Kommentarer, spørgsmål og anmodninger om at se sagen eller at få tilsendt udkastet til afgørelse skal rettes til:
Miljøstyrelsen
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg

Alle henvendelser om den aktuelle ansøgning om miljøgodkendelse skal være modtaget senest den 6. februar 2013 kl. 16.00.

Retten til at se sagens akter, sker med de begrænsninger, der fremgår af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Det gælder både i forhold til udkastet til afgørelse og eventuelt supplerende materiale.