Dako Denmark A/S: Indledning af revurdering af miljøgodkendelse

15-01-2013

Miljøstyrelsen tager miljøgodkendelse af Dako Denmark A/S, Produktionsvej 42, 2600 Glostrup, op til en rutinemæssig revurdering
Frist for bemærkninger: 12. marts 2013 kl. 16.00

Miljøstyrelsen tager miljøgodkendelse af Dako Denmark A/S, Produktionsvej 42, 2600 Glostrup, op til en rutinemæssig revurdering. Ved revurderingen kan vilkår i miljøgodkendelsen overføres, ændres eller slettes, og der kan gives nye vilkår.  Derudover kan revurderingen føre til en opdatering af den miljøtekniske beskrivelse.

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .

Enhver har ret til at se og kommentere sagernes akter. Enhver kan inden for 4 uger fra annonceringen anmode om at få tilsendt udkast til afgørelse, når dette foreligger. Endvidere har enhver ret til at kommentere udkastet inden 4 uger fra modtagelsen.

Kommentarer, spørgsmål og anmodninger om at se sagen eller at få tilsendt udkastet til afgørelse skal rettes til:
Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K
telefon 72 54 43 01
eller

Retten til at se sagens akter sker med de begrænsninger, der fremgår af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Det gælder både i forhold til udkastet til afgørelse og eventuelt supplerende materiale.