AV Miljø: Afgørelse om revurdering af positivliste, modtagekontrol mm.

18-01-2013

Miljøstyrelsen har revurderet positivliste og vilkår om modtagekrav for AV Miljø, Avedøreholmen 97, 2650 Hvidovre.
Klagefrist: 15. februar 2013 kl. 16.00

Miljøstyrelsen har revurderet positivliste og vilkår om modtagekrav for AV Miljø, Avedøreholmen 97, 2650 Hvidovre.

AV Miljø har fået ændret positivliste for affaldstyper til deponering, herunder vilkår til indretning af særskilt celle til deponering af PCB-holdigt affald. Samtidig er vilkår til modtagekontrol blevet præciseret.

- afgørelse om revurdering af positivliste, AV Miljø

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen i øvrigt.

Man kan få afgørelsen tilsendt eller stille spørgsmål til afgørelsen ved at henvende sig til Miljøstyrelsen. Ring på telefon 72 54 40 00 eller skriv til

Klagevejledning:
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. Det fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100, hvem der er klageberettiget.

Klagen sendes til:
Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K
eller
hvor den skal være modtaget senest den 15. februar 2013 kl. 16.00.

Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .