Arla Foods Ingredients Group P/S, Danmark Protein: Afgørelse om ikke VVM-pligt og tilladelse til at påbegynde bygge- og anlægsarbejder

04-01-2013

Miljøstyrelsen har afgjort, at etablering af et nyt anlæg til produktion af laktose samt udvidelse af laktoseproduktionen på Arla Foods Ingredients Group, P/S, Danmark Protein, Videbæk ikke er VVM-pligtigt.
Samtidig er meddelt tilladelse til at påbegynde bygge- og anlægsarbejde:
Klagefrist: 1. februar 2013 kl. 16.00

Afgørelse om ikke VVM-pligt:
Miljøstyrelsen har afgjort, at etablering af et nyt anlæg til produktion af  laktose samt udvidelse af laktoseproduktionen på Arla Foods Ingredients Group, P/S, Danmark Protein, Sønderupvej 26, 6920 Videbæk ikke kræver udarbejdelse af en særlig vurdering af projektets virkninger på miljøet (VVM-redegørelse), da det ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet jf. bkg. nr. 1510 af 15/12-10, § 3, stk. 2.

- afgørelse om ikke VVM-pligt, Danmark Protein

Klagefristen udløber 1. februar 2013 kl. 16.00.
Se nærmere vedrørende klagevejledning i afgørelsen.

Tilladelse til påbegyndelse af bygge- og anlægsarbejde:
Samtidig giver Miljøstyrelsen tilladelse i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 33 stk. 2 til, at virksomheden påbegynder bygge- og anlægsarbejder, før der foreligger miljøgodkendelse af udvidelsen.

- Tilladelse til at påbegynde bygge- og anlægsarbejder, Danmark Protein

Afgørelsen kan ikke påklages.

Miljøstyrelsen
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
tlf. 72 54 40 00
e-mail: