AffaldVarme Aarhus, biomassefyret kraftvarmeværk i Lisbjerg: Ansøgning om miljøgodkendelse

11-01-2013

AffaldVarme Aarhus har søgt om miljøgodkendelse til etablering af et biomassefyret kraftvarmeværk på 110 MW, Ølstedvej 20, 8200 Aarhus N.
Frist for bemærkninger: 8. februar 2013 kl. 16.00

AffaldVarme Aarhus har søgt om miljøgodkendelse til etablering af et biomassefyret kraftvarmeværk på 110 MW, Ølstedvej 20, 8200 Aarhus N.

Det er muligt for enhver at se ansøgningsmaterialet og kommentere det. Kommentarer skal gives senest 2 uger, fra man har fået materialet. Man kan også bede om at få tilsendt udkastet til afgørelse, når det foreligger. Enhver har ret til at kommentere udkastet inden 2 uger, fra det er modtaget.

Kommentarer, spørgsmål og anmodninger om at se sagen eller at få tilsendt udkastet til afgørelse skal rettes til:
Miljøstyrelsen
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
tlf: 72 54 00 00
mail

Alle henvendelser om den aktuelle ansøgning om miljøgodkendelse skal være modtaget senest den 8. februar 2013 kl. 16.00.

Retten til at se sagens akter, sker med de begrænsninger, der fremgår af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Det gælder både i forhold til udkastet til afgørelse og eventuelt supplerende materiale.