Xellia Pharmaceuticals ApS: Ansøgning om miljøgodkendelse

12-02-2013

Xellia Pharmaceuticals ApS, Dalslandsgade 11, 2300 København S har søgt om miljøgodkendelse til ændring af vilkår C6 om emissionsgrænseværdi for NOx.
Høringsfrist udløber den 26. februar 2013 kl. 16.00

Ansøgning om miljøgodkendelse
Xellia Pharmaceuticals ApS, Dalslandsgade 11, 2300 København S har søgt om miljøgodkendelse til ændring af vilkår C6 i miljøgodkendelsen af virksomheden fra december 2012 om emissiongrænseværdi for NOx fra 65 mg/normal m3 til 80 mg/normal m3 for kedel til spraytørringsanlæg.

Enhver har ret til at se ansøgningsmaterialet og eventuelt at kommentere det. Kommentarer skal gives senest 2 uger, fra man har fået materialet. Man kan også bede om at få tilsendt udkastet til afgørelse, når det foreligger. Enhver har ret til at kommentere udkastet inden 2 uger, fra det er modtaget.
Retten til at se sagens akter, sker med de begrænsninger, der fremgår af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Det gælder både i forhold til udkastet til afgørelse og eventuelt supplerende materiale.

Offentliggørelse
Miljøstyrelsens afgørelser offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .

Henvendelse om ansøgningen
Kommentarer, spørgsmål og anmodninger om at se sagen eller at få tilsendt udkastet til afgørelse skal rettes til:

Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K

Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1270-00809 på henvendelsen.

Henvendelsen om at se ansøgningsmaterialet skal være modtaget senest den 26. februar 2013 inden kl. 16.00.