TripleNine Pharma A/S – Ansøgning om miljøgodkendelse

13-02-2013

TripleNine Pharma A/S, Fiskerihavnsgade 35, 6700 Esbjerg har søgt om miljøgodkendelse til ændring af oliebehandlingsanlæg.
Høringsfrist udløber den 28.02.2013 kl. 16.00

Ansøgning om miljøgodkendelse
TripleNine Pharma A/S, Fiskerihavnsgade 35, 6700 Esbjerg har søgt om miljøgodkendelse til ændring af oliebehandlingsanlæg. Ændringen omhandler opbygning af nyt filterarrangement i virksomhedens eksisterende ekstraktionsafdeling.
Enhver har ret til at se ansøgningsmaterialet og eventuelt at kommentere det. Kommentarer skal gives senest 2 uger, fra man har fået materialet. Man kan også bede om at få tilsendt udkastet til afgørelse, når det foreligger. Enhver har ret til at kommentere udkastet inden 2 uger, fra det er modtaget.
Retten til at se sagens akter, sker med de begrænsninger, der fremgår af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Det gælder både i forhold til udkastet til afgørelse og eventuelt supplerende materiale.

Offentliggørelse
Miljøstyrelsens afgørelser offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Henvendelse om ansøgningen
Kommentarer, spørgsmål og anmodninger om at se sagen eller at få tilsendt udkastet til afgørelse skal rettes til:

Miljøstyrelsen
C.F: Tietgens Boulevard 40
5220 Odense SØ

Anfør venligst dit navn og adresse samt J.nr. MST-1270-00851 på henvendelsen.
Henvendelsen om at se ansøgningsmaterialet skal være modtaget senest den 28.02.2013 inden kl. 16.00.