Nordic Sugar Nykøbing Miljøgodkendelse

27-02-2013

Miljøstyrelsen har givet Nordic Sugar Nykøbing miljøgodkendelse til, at de kan udlede renset spildevand til Guldborgsund frem til den 8. maj 2013.
Klage skal være modtaget senest den 27. marts 2013 inden kl. 16.00.

Miljøgodkendelse
Miljøstyrelsen har givet Nordic Sugar Nykøbing, Østerbrogade 2, 4800 Nykøbing F miljøgodkendelse til, at de kan udlede renset spildevand til Guldborgsund frem til 8. maj 2013. Normalt skal udledningen af renset spildevand ophører den 15. april, men på grund af vejrlig og dermed frosne roer, er det nødvendigt at forlænge udledningsperioden. Der er i kampagnen også oparbejdet flere roer end normalt, idet der er modtaget roer som skulle have været kørt til Nordic Sugar i Nakskov.

- læs miljøgodkendelse af Nordic Sugar Nykøbing

Offentliggørelse
Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen.
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.
Eventuel klage vedr. miljøgodkendelsen sendes til:

Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K

Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1270-00881 på klagen.
Klagen skal være modtaget senest den 27. marts 2013 inden kl. 16.00.
Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.
Klagegebyr
Natur – og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur – og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk