LEO Pharma, Esbjerg: Tillæg til miljøgodkendelse

20-02-2013

Miljøstyrelsen har ændret LEO Pharma A/S miljøgodkendelse for vilkår for forbrug af mucosa på Heparinfabrikken samt støj
Klage skal være modtaget senest den 20. marts 2013 inden kl. 16.00.

Miljøgodkendelse
Miljøstyrelsen har ændret miljøgodkendelsen for LEO Pharma A/S, Mådevej 76, 6705 Esbjerg Ø. Forbruget af mucosa er ændret fra 70.000 tons om året til 120.000 tons. Støjgrænserne er ændret, således at det er tydeligt at de også gælder på helligedage.

- læs miljøgodkendelse af LEO Pharma, Esbjerg

Offentliggørelse
Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen.
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.

Eventuel klage vedr. miljøgodkendelsen sendes til:

Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K

Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1270-00685 på klagen.

Klagen skal være modtaget senest den 20. marts 2013 inden kl. 16.00.

Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr
Natur- og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .