LEO Pharma, Esbjerg: Afgørelse om ikke VVM-pligt

20-02-2013

Miljøstyrelsen har meddelt afgørelse om, at en øget produktion på heparinfabrikken på LEO Pharma, Mådevej 76, 6705 Esbjerg ikke er VVM-pligtig.
Klagefrist: 20. marts 2013 kl. 16.00

Miljøstyrelsen har meddelt afgørelse om, at en øget produktion på heparinfabrikken på LEO Pharma, Mådevej 76, 6705 Esbjerg ikke kræver udarbejdelse af en særlig vurdering af projektets virkninger på miljøet (VVM-redegørelse), da det ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet jf. bkg. nr. 1510 af 15/12 2010, § 3, stk. 2.

Miljøstyrelsens afgørelse og virksomhedens VVM-anmeldelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk :

- afgørelse om ikke VVM-pligt, LEO Pharma, Esbjerg

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen, for så vidt angår retlige spørgsmål.

Klage skal sendes til:

Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K
eller som e-post til

hvor den skal være modtaget inden den 20. marts 2013 kl. 16.00.

Beskrivelse af klageberettigede, gebyr og betingelser for klage fremgår af afgørelsen og kan ses på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk

Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder.