Jernstøberiet Dania A/S: Tillæg til miljøgodkendelse

19-02-2013

Miljøstyrelsen har meddelt Jernstøberiet Dania A/S, Aars miljøgodkendelse til udvidelse af virksomhedens samlede driftstid og produktionsmængde.
Klagefrist: 20. marts 2013 kl. 16.00

Miljøgodkendelse
Miljøstyrelsen har meddelt Jernstøberiet Dania A/S, Markedsvej 21, 9600 Aars, miljøgodkendelse til udvidelse af virksomhedens samlede driftstid og produktionsmængde.

- læs miljøgodkendelse af Jernstøberiet Dania, Aars

Offentliggørelse
Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen.
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.

Eventuel klage vedr. miljøgodkendelsen sendes til:

Miljøstyrelsen
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg

Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1270-00760 på klagen.

Klagen skal være modtaget senest den 20. marts 2013 inden kl. 16.00.

Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr
Natur- og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur-og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .