FeF Chemicals – Ansøgning om miljøgodkendelse

15-02-2013

FeF Chemicals, Københavnsvej 216, 4600 Køge har søgt om miljøgodkendelse til terrænhævning.
Høringsfrist udløber den 1. marts 2013 kl. 16.00

Ansøgning om miljøgodkendelse
FeF Chemicals, Københavnsvej 216, 4600 Køge har søgt om miljøgodkendelse til af permanent oplag af forurenet jord ved terrænhævning på den nordøstlige del af Københavnsvej 216, Køge med forurenet jord.

Anlægget er færdiggjort i januar 2012, men Natur- og Miljøklagenævnet har den 19. oktober 2012 ophævet Køge Kommunes § 19 tilladelse af 19. november 2010, og for opretholdelse af retsgrundlaget skal der gives en miljøgodkendelse af anlægget

Enhver har ret til at se ansøgningsmaterialet og eventuelt at kommentere det. Kommentarer skal gives senest 2 uger, fra man har fået materialet. Man kan også bede om at få tilsendt udkastet til afgørelse, når det foreligger. Enhver har ret til at kommentere udkastet inden 2 uger, fra det er modtaget.
Retten til at se sagens akter, sker med de begrænsninger, der fremgår af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Det gælder både i forhold til udkastet til afgørelse og eventuelt supplerende materiale.

Offentliggørelse
Miljøstyrelsens afgørelser offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .

Henvendelse om ansøgningen
Kommentarer, spørgsmål og anmodninger om at se sagen eller at få tilsendt udkastet til afgørelse skal rettes til:

Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K

Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1270-00843 på henvendelsen.
Henvendelsen om at se ansøgningsmaterialet skal være modtaget senest den 1. marts 2013 inden kl. 16.00.