Arla Foods a.m.b.a, Mejericluster Vestjylland: Indkaldelse af ideer og forslag

07-02-2013

Arla Foods A.m.b.a. ønsker at udvide produktionen på tre mejerivirksomheder ved Videbæk i Vestjylland: Arinco, Danmark Protein og Nr. Vium Mejeri - der tilsammen udgør Mejericluster Vestjylland.
Frist for kommentarer: 11. marts 2013 kl. 16.00

Arla Foods A.m.b.a. ønsker at udvide produktionen på tre mejerivirksomheder ved Videbæk i Vestjylland: Arinco, Danmark Protein og Nr. Vium Mejeri - der tilsammen udgør Mejericluster Vestjylland.

I de kommende år ønsker Arla Foods at gennemføre betydelige produktionsudvidelser i Mejericlusteret, og samtidig delvist at omlægge energiforsyningen fra naturgas til bl.a. biogas. Der vil desuden blive behov for at udvide kapaciteten på det fælles renseanlæg ved Nr. Vium mejeri, og at sikre mulighederne for at aflede det rensede spildevand.

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om, at projektet er VVM-pligtigt. Før Miljøstyrelsen kan afgøre, om projektet kan gennemføres, skal der derfor udarbejdes et kommuneplantillæg og en vurdering af de anmeldte ændringers virkninger på miljøet (VVM-redegørelse).

Miljøstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med idéer og forslag til det videre planlægningsarbejde.

Miljøstyrelsen har udarbejdet et idéoplæg, der beskriver baggrunden for projektet, de undersøgelser, som nu sættes i gang, samt borgernes muligheder for at komme med bemærkninger.

Idéoplæg, VVM-anmeldelse og afgørelsen om VVM-pligt offentliggøres udelukkende på www.mst.dk :

- idéoplæg, Mejericluster Vestjylland
- anmeldelse, Mejericluster Vestjylland
- afgørelse om VVM-pligt., Mejericluster Vestjylland

Frist for idéer og forslag
Idéer og forslag til planlægningsarbejdet skal være modtaget hos Miljøstyrelsen senest den 11. marts 2013. Bemærkningerne skal være skriftlige og sendes til:

Miljøstyrelsen
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
Tlf.: 72 54 40 00
e-post:

Anfør venligst dit navn og adresse samt jr. nr. MST-1274-00057