Dong Energy Thermal Power A/S, Kyndbyværket: Afgørelse om revurdering af miljøgodkendelse

28-02-2013

Miljøstyrelsen har revurderet miljøgodkendelse for Dong Energy Thermal Power, Kyndbyværket, Kyndbyvej 90, 2630 Jægerspris
Klage skal være modtaget senest den 28. marts 2013 inden kl. 16.00.

Revurdering
Miljøstyrelsen har revurderet miljøgodkendelse fra 19. september 2000 for Dong Energy Thermal Power, Kyndbyværket, Kyndbyvej 90, 2630 Jægerspris

Ved revurderingen er den miljøtekniske beskrivelse blevet opdateret. Miljøstyrelsen har også revideret vilkårene for miljøgodkendelsen, så de er tidssvarende.

- afgørelse om revurdering, Kyndbyværket

Offentliggørelse
Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen.
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.

Eventuel klage vedr. revurderingen sendes til:

Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K

Anfør venligst dit navn og adresse samt journalnummer MST-1271-00197 på klagen.

Klagen skal være modtaget senest den 28. marts 2013 inden kl. 16.00.

Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr
Natur- og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .