Dong Energy Studstrupværket: Afgørelse vedr. sikkerhedsdokument

18-02-2013

Miljøstyrelsen har gennemgået ajourført sikkerhedsdokument for Dong Energy, Studstrupværket, Skødstrup og fundet, at virksomheden har klarlagt risikoen for større uheld og godtgjort, at der findes et system til kontrol og begrænsning af denne risiko.
Klagefrist: 18. marts 2013 kl. 16.00

Miljøstyrelsen har gennemgået ajourført sikkerhedsdokument for Dong Energy, Studstrupværket, Ny Studstrupvej 14, 8541 Skødstrup og fundet, at virksomheden har klarlagt risikoen for større uheld og godtgjort, at der findes et system til kontrol og begrænsning af denne risiko.
På det grundlag har Miljøstyrelsen afgjort, at virksomhedens sikkerhedsniveau i forhold til det eksterne miljø er acceptabelt på uændrede vilkår.

- afgørelse vedr. sikkerhedsdokument, Studstrupværket

Offentliggørelse
Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen.
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.

Eventuel klage vedrørende afgørelsen sendes til :

Miljøstyrelsen
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
E-mail

Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1272-00049 på klagen.

Klagen skal være modtaget senest den 18. marts 2013 inden kl. 16.00.

Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr
Natur- og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .