DONG Energy Skærbækværket: Etablering af nye biomassefyrede kedler på Skærbækværket samt etablering af transithavn - Indkaldelse af idéer og forslag

27-02-2013

DONG Energy ønsker, at etablere nye biomassefyrede kedler på Skærbækværket samt renovering af havneanlægget for etablering af modtagefaciliteter for biobrændsler. Frist for idéer og forslag: 2. april 2013.

DONG Energy ønsker, at etablere nye biomassefyrede kedler på Skærbækværket, Klippehagevej 22, 7000 Fredericia samt renovering af havneanlægget for etablering af modtagefaciliteter for biobrændsler. Havnen skal efter renovering bruges som transithavn for biobrændsler til andre DONG ejede værker.

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om at projektet er VVM-pligtigt. Før Miljøstyrelsen kan afgøre, om projektet kan gennemføres, skal der derfor udarbejdes et kommuneplantillæg og en vurdering af de anmeldte ændringers virkninger på miljøet (VVM-redegørelse).

Miljøstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med idéer og forslag til det videre planlægningsarbejde.

Miljøstyrelsen har udarbejdet et idéoplæg, der beskriver baggrunden for projektet, de undersøgelser, som nu sættes i gang, samt borgernes muligheder for at komme med bemærkninger.

Idéoplæg, VVM-anmeldelse og afgørelsen om VVM-pligt offentliggøres udelukkende på www.mst.dk :

- Idéoplæg
- Anmeldelse
- Afgørelse om VVM-pligt

Frist for idéer og forslag
Idéer og forslag til planlægningsarbejdet skal være modtaget hos Miljøstyrelsen senest den 2. april 2013. Bemærkningerne skal være skriftlige og sendes til:

Miljøstyrelsen Odense
C. F. Tietgens Boulevard 40
Tlf.: 7254 4000
e-post:

Anfør venligst dit navn og adresse samt jr. nr. MST-1274-00054