Arla Foods amba, Esbjerg Mejeri: Afgørelse om revurdering af miljøgodkendelse

15-02-2013

Miljøstyrelsen har revurderet miljøgodkendelsen for Arla Foods amba, Esbjerg Mejeri, Kvaglundvej 84, 6705 Esbjerg Ø. Klagefristen udløber d. 15. marts 2013 kl. 16.00.

Miljøstyrelsen har revurderet miljøgodkendelsen for Arla Foods amba, Esbjerg Mejeri, Kvaglundvej 84, 6705 Esbjerg Ø.

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen i øvrigt.

Man kan få afgørelsen tilsendt eller stille spørgsmål til afgørelsen ved at henvende sig til Miljøstyrelsen Odense. Ring på telefon 72 54 40 00 eller skriv til .

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. Det fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100, hvem der er klageberettiget. Klagen sendes til Miljøstyrelsen Odense, C. F. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ eller , hvor den skal være modtaget senest den 15. marts 2013 kl. 16.00.
Miljøstyrelsen Odense videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .

Revurdering af miljøgodkendelse for Arla Foods amba, Esbjerg Mejeri