Arla Foods amba ARINCO: Afgørelse om revurdering af miljøgodkendelse

22-02-2013

Miljøstyrelsen har revurderet miljøgodkendelserne for Arla Foods amba ARINCO, Mælkevejen 4, 6920 Videbæk.
Klage skal være modtaget senest den 22. marts 2013 inden kl. 16.00.

Revurdering
Miljøstyrelsen har revurderet miljøgodkendelserne for Arla Foods amba ARINCO, Mælkevejen 4, 6920 Videbæk.
Ved revurderingen er den miljøtekniske beskrivelse blevet opdateret. Miljøstyrelsen har også revideret vilkårene for miljøgodkendelsen, så de er tidssvarende.

- afgørelse om revurdering af Arla Foods amba ARINCO
- bilag A, del 1
- bilag A, del 2
- bilag A, del 3
- bilag A, del 4
- bilag A, del 5

Offentliggørelse
Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen.
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.

Eventuel klage vedr. revurderingen sendes til:

Miljøstyrelsen
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg

Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1271-00117 på klagen.
Klagen skal være modtaget senest den 22. marts 2013 inden kl. 16.00.
Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr
Natur- og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .