ZPD A/S - Vilkårsændring

19-12-2013

Miljøstyrelsen har ændret vilkår i miljøgodkendelse for ZPD A/S, H. E. Bluhmes Vej 63, 6700 Esbjerg.
Klage skal være modtaget senest den 16. januar 2014 inden kl. 16.00.

Miljøgodkendelse
Miljøstyrelsen har ændret dato for indberetning af miljøoplysninger i vilkår B7 i gældende miljøgodkendelse for ZPD A/S, H. E. Bluhmes Vej 63, 6700 Esbjerg.
- læs miljøgodkendelse

Offentliggørelse
Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.
Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen.
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.
Eventuel klage vedr. miljøgodkendelsen sendes til:
Miljøstyrelsen
C.F: Tietgens Boulevard 40
5220 Odense SØ

Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1270-01092 på klagen.
Klagen skal være modtaget senest den 16. januar 2014 inden kl. 16.00.
Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.
Klagegebyr
Natur- og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .