Trinol A/S: Afgørelse om revurdering af miljøgodkendelse

20-12-2013

Miljøstyrelsen har revurderet miljøgodkendelserne for Trinol A/S, Nordre Havnegade 2, 9400 Nørresundby.
Klage skal være modtaget senest den 31. januar 2014 inden kl. 16.00.

Revurdering
Miljøstyrelsen har revurderet miljøgodkendelserne for Trinol A/S, Nordre Havnegade 2, 9400 Nørresundby.
Ved revurdering er den miljøtekniske beskrivelse opdateret. Miljøstyrelsen har også reviceret vilkårene for miljøgodkendelsen, så de er tidssvarende.

- afgørelse om revurdering af Trinol A/S

Offentliggørelse
Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen.
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.

Eventuel klage vedr. revurderingen sendes til:
Miljøstyrelsen
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg

Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1270-00116 på klagen.
Klagen skal være modtaget senest den 31. januar 2014 inden kl. 16.00.
Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr
Natur- og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .