Statoil - Afgørelse om revurdering af miljøgodkendelse

20-12-2013

Miljøstyrelsen har revurderet miljøgodkendelserne for Statoil Refining Denmark A/S, Melbyvej 17, 4400 Kalundborg.
Klage skal være modtaget senest den 17. januar 2014 inden kl. 16.00.

Revurdering
Miljøstyrelsen har revurderet miljøgodkendelserne for Statoil Refining Denmark A/S, Melbyvej 17, 4400 Kalundborg.

BREF’en for raffinaderier er under revision og forventes endeligt vedtaget i EU i starten af 2014, hvorefter der er 4 år til at indarbejde BAT-konklusionerne i godkendelsen samt at implementere og idriftsætte dem på virksomheden. På den baggrund er det valgt at fokusere på støj i denne revurdering, da der ikke er lagt op til BAT-konklusioner for støj.

- afgørelse om revurdering af Statoils miljøgodkendelsen

Offentliggørelse
Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.
Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen.
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.
Eventuel klage vedr. revurderingen sendes til:

Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K

Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1271-00183 på klagen.
Klagen skal være modtaget senest den 17. januar inden kl. 16.00.
Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr
Natur- og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .