ROCKWOOL Afgørelse om revurdering af miljøgodkendelse

19-12-2013

Miljøstyrelsen har revurderet miljøgodkendelserne for ROCKWOOL, Industrivej 9, 6580 Vamdrup.
Klage skal være modtaget senest den 16. januar 2014 inden kl. 16.00.

Revurdering
Miljøstyrelsen har revurderet miljøgodkendelserne for ROCKWOOL, Industrivej 9, 6580 Vamdrup.
Revurderingen er lavet for at sikre, at ROCKWOOL lever op til BAT-konklusioner vedtaget af EU Kommissionen senest marts 2016. Virksomhedens vilkår er generelt blevet opdateret og suppleret.

- afgørelse om revurdering af ROCKWOOL

Offentliggørelse
Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.
Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen.
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.
Eventuel klage vedr. revurderingen sendes til:

Miljøstyrelsen
C.F: Tietgens Boulevard 40
5220 Odense SØ

Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1271-00196 på klagen.
Klagen skal være modtaget senest den 16. januar 2014 inden kl. 16.00.
Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.
Klagegebyr
Natur- og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .