Revurdering af vilkår drift af Stigsnæsværkets kulterminal

09-12-2013

Miljøstyrelsen har revurderet vilkårene for drift af kulterminalen på Stigsnæs indeholdt i miljøgodkendelsen af 30. maj 2003 af Stigsnæsværket, som er beliggende Holtengårdsvej 24, 4230 Skælskør.
Klage skal være modtaget senest den 6. januar 2014 inden kl. 16.00.

Revurdering
Miljøstyrelsen har revurderet vilkårene for drift af kulterminalen på Stigsnæs, som ejes og drives af DONG Energy A/S. Kulterminalen ligger i tilknytning til selve Stigsnæsværket.

Der er specielt fastsat strengere krav til forebyggelse af diffust udslip af støv fra losning, transport, oplagring og udskibning af kul.

- Revurdering af Stigsnæsværkets kulterminal

Endvidere er der som noget nyt fastsat bestemmelser om udledning af overfladevand fra lossekaj og udskibningspier.

Offentliggørelse
Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen.
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.
Eventuel klage vedr. påbuddet sendes til:
Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K

Anfør venligst dit navn og adresse samt j. nr.: MST-1271-00245 på klagen.
Klagen skal være modtaget senest den 6. januar 2014 inden kl. 16.00.
Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr
Natur- og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .