Ressourcestrategi for affald

04-12-2013

Regeringen har lanceret ressourcestrategien "Danmark uden affald". Den udmøntes i den nationale affaldshåndteringsplan. Læs om processen for planen her. En plan for affaldsforebyggelse ventes i 2014

Ressourceplan for affaldshåndtering følger i forlængelse af Danmark uden affald og indeholder ikke nye udmeldinger i forhold til denne. Ressourceplan for affaldshåndtering udgør den nationale affaldsplan og indeholder mål og sigtelinjer for affaldssektoren i 2018 samt udviklingen frem mod 2024.

Link til:

Udkast til Ressourceplan for affaldshåndtering
Tilhørende miljørapport
Liste over høringsparter
Høringsfristen er 28. januar 2014