Pronova BioPharma A/S – Ansøgning om miljøgodkendelse

20-12-2013

Pronova BioPharma A/S har søgt om miljøgodkendelse til opbevaring af flytbare tanke med oprenset fiskeolie.
Høringsfrist udløber den 17. januar 2014 kl. 16.00

Ansøgning om miljøgodkendelse
Pronova BioPharma A/S, Juelsmindevej 5, 4400 Kalundborg har søgt om miljøgodkendelse til opbevaring af flytbare tanke indeholdende oprenset fiskeolie. Fiskeolien skal efterfølgende sendes til øget indvinding på søstervirksomhed i Norge.
Enhver har ret til at se ansøgningsmaterialet og eventuelt at kommentere det. Ansøgningsmaterialet vil blive fremsendt pr. mail eller evt. som papirudgave, såfremt det måtte ønskes, så snart vi har modtaget anmodning derom. Kommentarer skal gives senest 2 uger, fra man har fået materialet. Man kan også bede om at få tilsendt udkastet til afgørelse, når det foreligger. Enhver har ret til at kommentere udkastet inden 2 uger, fra det er modtaget.
Retten til at se sagens akter, sker med de begrænsninger, der fremgår af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Det gælder både i forhold til udkastet til afgørelse og eventuelt supplerende materiale.

Offentliggørelse
Miljøstyrelsens afgørelser offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .

Henvendelse om ansøgningen
Kommentarer, spørgsmål og anmodninger om at se sagen eller at få tilsendt udkastet til afgørelse skal rettes til:

Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K

Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1270-01081 på henvendelsen.
Henvendelsen om at se ansøgningsmaterialet skal være modtaget senest den 17. januar 2014 inden kl. 16.00.