pK Chemicals A/S i Køge – Ansøgning om miljøgodkendelse

16-12-2013

pK Chemicals A/S, Københavnsvej 140, 4600 Køge har søgt om miljøgodkendelse til udvidelse af produktionskapacitet samt produktion af nyt produkt.
Høringsfrist udløber den 17. januar 2014 kl. 16.00

Ansøgning om miljøgodkendelse
pK Chemicals A/S, Københavnsvej 140, 4600 Køge har søgt om miljøgodkendelse til udvidelse af kapaciteten til produktion af et eksisterende produkt (DSM-A) samt til at starte produktion af et nyt produkt (DSM-L), der er baseret på det første.
Enhver har ret til at se ansøgningsmaterialet og eventuelt at kommentere det. Ansøgningsmaterialet vil blive fremsendt pr. mail eller evt. som papirudgave, såfremt det måtte ønskes, så snart vi har modtaget anmodning derom. Kommentarer skal gives senest 2 uger, fra man har fået materialet. Man kan også bede om at få tilsendt udkastet til afgørelse, når det foreligger. Enhver har ret til at kommentere udkastet inden 2 uger, fra det er modtaget.
Retten til at se sagens akter, sker med de begrænsninger, der fremgår af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Det gælder både i forhold til udkastet til afgørelse og eventuelt supplerende materiale.

Offentliggørelse
Miljøstyrelsens afgørelser offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .

Henvendelse om ansøgningen
Kommentarer, spørgsmål og anmodninger om at se sagen eller at få tilsendt udkastet til afgørelse skal rettes til:

Miljøstyrelsen
C.F: Tietgens Boulevard 40
5220 Odense SØ

Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1270-00989 på henvendelsen.
Henvendelsen om at se ansøgningsmaterialet skal være modtaget senest den 17. januar 2014 inden kl. 16.00.