Nordic Sugar Nykøbing – påbud om vilkårsændring

19-12-2013

Miljøstyrelsen har givet Nordic Sugar Nykøbing, Østerbrogade 2, 4800 Nykøbing F. påbud om vilkårsændring til forsat deponering af roejord på Nordic Sugar Nykøbings depoter til roejord, beliggende på matr. nr. 10 Hasselø Inddæmning, Nykøbing F.
Klage skal være modtaget senest den 16. januar 2014 inden kl. 16.00.

Miljøgodkendelse
Miljøstyrelsen har givet Nordic Sugar Nykøbing, Østerbrogade 2, 4800 Nykøbing F. påbud om vilkårsændring til forsat deponering af roejord på  Nordic Sugar Nykøbings depoter til roejord, beliggende på matr. nr. 10 Hasselø Inddæmning, Nykøbing F.

- læs påbud om vilkårsændring

Offentliggørelse
Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen.
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.

Eventuel klage vedr. miljøgodkendelsen sendes til:

Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K

Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1270-00867  på klagen.
Klagen skal være modtaget senest den 16. januar 2014 inden kl. 16.00.

Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr
Natur – og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur – og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .