Nordic Sugar Nykøbing Miljøgodkendelse

17-12-2013

Miljøstyrelsen har givet Nordic Sugar Nykøbing miljøgodkendelse til at fortsætte et farmingprojeket på Hasselø Nor.
Klage skal være modtaget senest den 14. januar 2014 inden kl. 16.00.

Miljøgodkendelse
Miljøstyrelsen har givet Nordic Sugar Nykøbing miljøgodkendelse til at fortsætte farmingprojekt på Hasselø Nor. Projektet skal være med til at afklare hvorvidt roejord på sigt kan genanvendes, hvor det i dag deponeres.

- læs miljøgodkendelse af Nordic Sugar Nykøbing

Offentliggørelse
Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen.
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.
Eventuel klage vedr. miljøgodkendelsen sendes til:

Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K


Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1270-00868 på klagen.
Klagen skal være modtaget senest den 14. januar 2014 inden kl. 16.00.
Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr
Natur – og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur – og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .