Nordgroup: Afgørelse om ingen godkendelsespligt

05-12-2013

Miljøstyrelsen har afgjort, at Nordgroup, Lindholmvej 3, 5800 Nyborg kan foretage midlertidig håndtering og oplagring af udbrændte containere fra MSC Flaminia, uden at der skal gives særskilt miljøgodkendelse til projektet.
Klage skal være modtaget senest den 3. januar 2014 inden kl. 16.00.

Afgørelse om ikke godkendelsespligt
Miljøstyrelsen har afgjort, at Nordgroup, Lindholmvej 3, 5800 Nyborg kan foretage midlertidige håndtering og oplag af 100 udbrændte containere fra MSC Flaminia på virksomhedens miljøgodkendte containerplads, uden at der skal gives særskilt miljøgodkendelse til projektet.

- læs afgørelse om ikke godkendelsespligt for Nordgroup

Offentliggørelse
Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen.
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.

Eventuel klage vedr. afgørelsen sendes til:
Miljøstyrelsen
C.F: Tietgens Boulevard 40
5220 Odense SØ

Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1270-01087 på klagen.
Klagen skal være modtaget senest den 3. januar 2014 inden kl. 16.00.
Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr
Natur- og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .