Miljøgodkendelse til midlertidigt oplag af havbundsmateriale på Stigsnæsværket

10-12-2013

Miljøstyrelsen har meddelt miljøgodkendelse til et midlertidigt oplag af havbundsmateriale i forbindelse med uddybning af havneområdet ud for lossekajen ved Stigsnæsværkets kulterminal, som er beliggende Holtengårdsvej 24, 4230 Skælskør.
Klage skal være modtaget senest den 7. januar 2014 inden kl. 16.00.

Miljøgodkendelse
Miljøstyrelsen har givet DONG Energy A/S, der ejer og driver Stigsnæsværket og den tilhørende kulterminal, tilladelse til at oplagre havbundsmateriale på befæstede arealer ved terminalens lossekaj og en kaj ved en askesilo. Havbundsmaterialet optages i forbindelse med en uddybning af havneområdet ud for lossekajen, da der er sket en tilsanding af havnen, således at de største kulskibe ikke kan anløbe kajen.

- Miljøgodkendelse Stigsnæsværket

løbende til nyttiggørelse eller deponering uden for Stigsnæsværkets område, men det kan af logistikmæssige årsager være nødvendigt midlertidigt at oplagre materiale på kajen. Det oplagrede havbundsmateriale vil blive fjernet inden 1. februar 2014.

Offentliggørelse
Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen.
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.

Eventuel klage vedr. påbuddet sendes til:
Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K


Anfør venligst dit navn og adresse samt j. nr.: MST-1270-01088 på klagen.
Klagen skal være modtaget senest den 7. januar 2014 inden kl. 16.00.
Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr
Natur- og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .