Karup Kartoffelmelfabrik: Afgørelse om miljøgodkendelse og revurdering af miljøgodkendelse samt afgørelse om ingen VVM-pligt

18-12-2013

Miljøstyrelsen har givet Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.a, Engholmvej 19, 7470 Karup miljøgodkendelse uden VVM-pligt til etablering af kartoffelfiberproduktion samt givet miljøgodkendelse til ændring af den tidsmæssige definition af grænsen mellem nat og dag i virksomhedens støjgrænser. Endvidere har Miljøstyrelsen revurderet virksomhedens miljøgodkendelser, som er mere end 8 år gamle.
Klage skal være modtaget senest den 15. januar 2014 inden kl. 16.00.

Miljøgodkendelse
Miljøstyrelsen har givet Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.a, Engholmvej 19, 7470 Karup miljøgodkendelse til etablering af kartoffelfiberproduktion samt ændring af den tidsmæssige definition af grænsen mellem nat og dag fra kl. 7 til kl. 6 mandag til lørdag i virksomhedens støjgrænser i kampagneperioden. Endvidere har Miljøstyrelsen revurderet virksomhedens miljøgodkendelser, som er mere end 8 år gamle.

- afgørelse om miljøgodkendelse og revurdering, Karup Kartoffelmelfabrik
- bilag til godkendelse, Karup Kartoffelmelfabrik

Ingen VVM-pligt
Miljøstyrelsen har truffet beslutning om, at der ikke skal udarbejdes en særlig vurdering af virkninger på miljøet (VVM-redegørelse) for etablering af kartoffelfiberproduktion på Karup Kartoffelmelfabrik.

- afgørelse om ingen VVM-pligt, Karup Kartoffelmelfabrik

Offentliggørelse
Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelser.
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100 samt planlovens §§ 58 og 59.

Eventuel klage vedr. miljøgodkendelse, revurderingen eller afgørelse om ingen VVM-pligt sendes til:
Miljøstyrelsen
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg

Anfør venligst dit navn og adresse samt j.nr. MST-1271-00173 på klagen.
Klagen skal være modtaget senest den 15. januar 2014 inden kl. 16.00.
Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr
Natur- og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .