Forslag til VVM tilladelse og udkast til miljøgodkendelse mv. for havbrug syd for Endelave.

18-12-2013

Miljøstyrelsen offentliggør forslag til VVM tilladelse, VVM-redegørelse, Natura 2000 konsekvensvurdering samt udkast til miljøgodkendelse for et havbrug syd for Endelave.
Indsigelser og øvrige bemærkninger skal være modtaget senest den 12. februar 2014

Miljøstyrelsen offentliggør forslag til VVM tilladelse, en vurdering af virkninger på miljøet (VVM-redegørelse), Natura 2000 konsekvensvurdering samt udkast til miljøgodkendelse for et havbrug syd for Endelave.
Placering fremgår af kort.
Baggrunden for VVM tilladelsen er, at Hjarnø A/S ønsker at etablere et nyt havbrug syd for Endelave. Det er forventningen, at det skal produceres 2105 tons regnbueørred på årsplan. Projektets afgivelse af kvælstof vil blive kompenseret ved produktion af blåmuslinger ved As Vig og tang ved Hjarnø Hage.
Sammen med forslag til VVM tilladelsen og VVM-redegørelsen offentliggøres et udkast til en godkendelse efter miljøbeskyttelsesloven.

Miljøstyrelsen opfordrer alle interesserede til at kommentere materialet.
Materialet kan ses på www.mst.dk :

- forslag til VVM tilladelse
- anmeldelsen til VVM tilladelsen
- VVM-redegørelse
- Natura 2000 konsekvensvurdering
- udkast til miljøgodkendelse
Frist for indsigelser og bemærkninger
Indsigelser og øvrige bemærkninger til forslag til VVM tilladelsen, VVM-redegørelse Natura 2000 konsekvensvurdering og udkast til miljøgodkendelse kan sendes til Miljøstyrelsen frem til den 12. februar 2014. Miljøstyrelsen vil herefter tage endelig stilling til, om der skal åbnes mulighed for at gennemføre projektet.

Indsigelser og bemærkninger skal være skriftlige og sendes til:
Miljøstyrelsen
Strandgade 29
Tlf.: 7254 4000
e-post:
Anfør venligst dit navn og adresse samt jr. nr MST-1274-00037