DanSpray A/S – Tilladelse til at påbegynde bygge- og anlægsarbejde

20-12-2013

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om, at DanSpray A/S, Industrivej 29, 3300 Frederiksværk kan påbegynde bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med bygning af hal til nyt produktionsanlæg til fremstilling af værktøjsstål, før der er givet en miljøgodkendelse til anlægget.

Tilladelse til at påbegynde bygge- og anlægsarbejde
Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om, at DanSpray A/S, Industrivej 29, 3300 Frederiksværk kan påbegynde bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med bygning af hal til nyt produktionsanlæg til fremstilling af værktøjsstål, før der er givet en miljøgodkendelse til anlægget. Forud for tilladelsen er der desuden truffet afgørelse om, at anlægget til fremstilling af værktøjsstål ikke er VVM-pligtigt.

Afgørelse er truffet efter bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed nr. 1454 § 4, at virksomheden kan begynde bygge- og anlægsarbejder, før der foreligger en miljøgodkendelse.
Miljøstyrelsen henviser til, at anlægget ikke kan sættes i drift før der foreligger en miljøgodkendelse.

- Læs tilladelse her

Tilladelsen gives på virksomhedens eget ansvar.

Offentliggørelse
Miljøstyrelsens afgørelser offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen i øvrigt.

Afgørelsen kan ikke påklages.

Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K